“HAJ” d.o.o.  Zagreb,  Avenija Dubrovnik 15,   t/f :01  606 16 70           www.ioglas.com

.                                zastupan po direktoru Kruno. Gažić       mb                                                             .                                  

i

oglašivač  .................................................  adresa................................................

 

zastupana po ...........................................    tel.....................................................                 

                                                            sklapaju  dana  .................................. 

                            UGOVOR  BR..                       /mj........ 

      šifra  oglasa ........................   - pozivni broj kod plačanja - sa kalkulacije

 --  Ugovoreni mjeseci   oglašavanja -      mj.......

            

                             UKUPNI   IZNOS   - cijena  oglasa -          .....................   kn

                                    +  10%  manipulativni trošak   kn          +.....................  kn           

                         IZNOS  KREDITA                         kn :    =             

                      -                                porez  22%- PDV -               kn  

                                           =====================================   -

                                                  UKUPNO              KN

30%         -  ...........             kn   plačanje  avansno

            ostatak  ...................kn :  mj.........  mj uplata ......................kn sa PDV

                         za svaku uplatu  oglašivač dobiva predračun,  po uplati   R1

 OGLAS  se postavlja, po očitanju uplate na izvodu banke, a početak objavljivanja

               s  danom  postave na  Internet  

      Kreditirani  oglas  oglašava se kroz  mj.         - što je u skladu s kreditom.

Oglas je objavljen  s .         mj.   te ulazi u prvi  -  do 15 -  u drugi   30. u mj.  Obračunska razdoblja

      Uplata  na  rač  Banke       

             

  poz. na br.    _ _ _- _ _ _ _ _ _ _    -  Vaša  šifra  oglasa  , koju ste upisali na  upisnom kartonu
 

1-  “HAJ” i oglašivač dogovorili su se i  potpisom ovjerili ovaj ugovor kojim je regulirano  kreditno plačanje plačanje oglasa na Internetu od strane oglašivača prema  HAJ-u.  Kredit  je  beskamatni, s automatskim raskidom i  prestankom objave oglasa.

 

2-  Oglašivač se obvezuje da će mjesečne rate plačati u  ugovorenom roku  tj.  u mj

/dogovorena su dva termina  do  05 u mj, i  do  15 -20 u mj -  za 6taj mjesec.  U situaciji da  HAJ  ne primi uplatu  od  oglašivača , a  oglašivač nije telefonski, ili sl,  obavijestio o kašnjenju   HAJ  će pod  jedan -  s  15  ,  pod 2  sa  30  u mjesecu  prekinuti  objavu  oglasa na Internetu.

 

razloga ne ma pravo žalbe,  ne ma pravo povrata novca. Neuplačenom ratom kredita, po ovom ugovoru oglašivač je  zatražio  raskid ugovora, tj  prestanak objavljivanja svojeg oglasa.

 

4. Oglašivač je upoznat da se oglasni matrijal briše u cijelosti, da ga  HAJ  ne arhivira, te u slučaju da želi novi  plačenii oglas-slikovni oglas -  vizitku  mora  se ponovno postaviti oglas iz početka

 

5. U slučaju da za vrijeme trajanja  oglasa, oglašivač želi promjeniti - dopisati  br. telefona, mobitela   web adrese,  @ pošte,  uslugu plača dodatno po cijeniku  50,00 kn  po stavci  promjene .U slučaju da želi dodati  link  na web,  link na @ poštu  , MWS  ili ŠIFRU  platiti će  naknadno  uključenje  50.00 kn,  +  punu  cijenu  prema cijeniku  za  tu dodatnu uslugu , koja je regulirana cijenom u cijeniku.Na

cijenu se dodaje porez PDV  22%.

 

6, Ovaj ugovor  su  pročitali  i ovjerili  HAJ   i  oglašivač,  te vrijedi i bez  ovjere javnog bilježnika, bez  pologa financijskih dokumenata,  te  se  oba odriču sudske arbitraže.

 

--  Oglašivač je ovjerom ugovora potvrdio da se  slaže  s ugovorenim stavkom, da nema žalbenih ...razloga..............

 

OGLAŠIVAČ                                                                                  “HAJ” d.o.o.