Krediti                                              Oglasi : 100 x 100 pixela           AKCIJA!!!!     Oglasi : 10 x 10 pixela                Video             Posredovanje


dostava

REKLAMNI PANO
Lokacija Nova Branimirova
kod Zavrtnice

IZNAJMLJUJE SE!!!!
Kontakt telefon: 091 286 0000
second_hand_shop

NOVO U PONUDI!! 

TRAŽIMO ZAINTERSIRANE  TRGOVAČKE  CENTRE  ZA  POSTAVU  VIDEO  ZIDA 
Dimenzije   veličina     100 incha   -    3,5  m2
Dijagonala  2,54 cm  -  duljina  2,5 m  -  visina  1,45
Uz Video zid  prenji projektor  i  računalo

                     opširnije

PONUDA za  oglašivače Vaša reklamna poruka na video zidu u shoping centru:

      

 

   

U  bloku  reklama 150 sekundi
Dnevni prikaz 450 puta.
Mjesečno  13500 puta 
       
Mobitel : 091 286 0000

      

 

   

 

  I N T E R N E T   O G L A Š A V A N J E   -  kroz

m a l a   i n t e r n e t   s l i k o v n i c a

POVJESNICA OGLAŠAVANJA

- pošta - TV oglasi - radio reklame -  novine -  katalozi -  tiskanice -....... 

NEKAD:         nesigurno, zar ne?

Da li je poštar isporucio, dostava ok! Da li je kupac prepisao telefon ??????
mali milion dilema - da li je, nije ?????

 

A SADA:
izrada oglasa, web stranica

   Vi:       Mi:            
Velika ušteda za Vaš marketing
KORISNIK - Vaš KUPAC
-od 9 do 99 godina
- citanje oglasa od 0 do 24 sata - trajanje 1 dan do 12 mjeseci
                      
printanje oglasa-- kupac šalje upit -- rezultat - kupnja

A SADA - 24 SATA - u stanu, kod prijatelja, na poslu - u i izvan Lijepe naše!!!

HAJ, Vaš oglas -- 24 sata, 12 mjeseci, ili koliko Vi želite