CJENIK     P R I Z M A   MOBILNI   REKLAMNI  PANO 

                  3    REKLAME  +   3    REKLAME        KOJE  SE   ROTIRAJU

            Vozilo na slici

 

 

         

 

 

 aaaa

 

 

 

 

 

VELIČINA  -  REKLAMA  -  cca   2 X 10 m2  

 

Cijena se obračunava   na bazi  zakupa  panoa  -kroz  5 radnih dana 

 

CJENIK :     cijene  su bez  poreza  PDV-a

 

                                   Za  5  radnih  dana  vrijedi ovaj cjenik- ostalo dogovor

CIJENA  NAJMA  :  1-   2.000,00   Kn     -  za zakup svih  6  oglasnih panoa

                                  2-    4  panoa /2+2/  -  1.400,00 kn   ----   1+1   pano    800,00  kn

                                  3-    1+1  pano – 800,00  ----  1+1  pano  800,00  1+1 pano 800,00 kn

                                  4-     Zakup  samo  1  panoa  / na ljevoj ili desnoj strani /   600,00  kn

                                          Stavke  3-4  ako nisu iznajmljeni svi panoi /6/  smanjuje  se  

                                          kilometraža  na  50 km 

                                      radni  dan  -  8 sati  -   / pon-petak/  cca  100 km  po gradu

 

                                      Cijena  je  za  5 radnih  dana-  

                                      za  manje  dogovor  - za više dana   dogovor

 

RAD  :     SUBOTA    -   NEDJELJA   -   8  radnih sati – cca  100  km  u gradu

Obračunava se  po odrađenom  danu  -   uvečana  cijena 

                 Subota  - Nedelja   cijena se  uvečava  30 %  - bez obzira na ugovoreni period

 

Vozilo na terenu – na cijenu se  dodaje

- odlazak – povratak , u drugo mjesto  -  km    5,00  kn    +PDV

-         trošak  autoceste  po  računu  autoceste

 

- dnevnice  vozača  na  terenu          -   kn :   s danom polaska i danom povratka

-  terenski  dodatak                           -   kn :   s danom polaska i danom povratka

-  dodatni  troškovi.

 

 

 

 

 

 

CJENIK   -   VOZILO   MOBILNA   JUMBO    REKLAMA

              Vozilo   na  slici

 

 

a

 

      VELIČINA  -  REKLAMA  -   2 X 10 m2   +  leđa  4 m2

 

Cijena se obračunava   po  danu  zakupa  

 

CJENIK :     cijene  su bez  poreza  PDV-a

 

 

CIJENA  NAJMA  :     1.100,00  kn  za  2  panoa 

                                        700,00   kn za  1  pano  - ljevi ili  desni  -

                                       radni  dan  -  8 sati  -  

                                      Cijena  je  na bazi     5 radnih  dana-  

                                      za  manje  dogovor  - za više dana   dogovor

 

 

RAD  :     SUBOTA    -   NEDJELJA   -   8  radnih sati – cca  100 km  u gradu

Obračunava se  po odrađenom  danu  -   uvečana  cijena 

                 Subota  - Nedelja   cijena se  uvečava  30 %  - bez obzira na ugovoren period

 

Vozilo na terenu – na cijenu se  dodaje

- odlazak – povratak u dugo mjesto  -  km    5,00  kn    +PDV

-         trošak  autoceste : dogovor

 

- dnevnice  vozača  na  terenu          -   kn :   s danom polaska i danom povratka

-  terenski  dodatak                           -   kn :   s danom polaska i danom povratka

-  dodatni  troškovi.

 

GRAFIČKA  PRIPREMA -  TISAK  REKLAME

 

-         naručioc  sam  radi  grafičku  pripremu i tisak 

sam  obljepljuje  vozilo  --  vrijeme  postave  reklame   3  radna  sata  -

   ili  

ponuda    HAJ  doo  -  u  suradnji s naručiocem

-         naša usluga  obljepljivana  do  700,00  kn

 

PLAČNJE   -   osnovni    kritrij  -- obračun  i  naplata  

plačanje:     Avans  100 %  unaprijed--   popust  6%  

                 - Avans 100%  je  plačanje kreditnim karticam – kreditom,    bez popusta

                 - uplata  50%  ugovorenog najma – ostatak  15  dana  po izvršenju posla – 

                    obavezna zadužnica

-         Rezervacija  termina   uplata  20 %  -  u slučaju odustajanja od termina-reklamiranja  ne  vračamo  polog.  

 

-  Višemjesečni najam – cijena po dogovoru -  npr -  6  mjeseci –samo stavke ponude  1 i 2 –

    -  ili ako je popunjenost svih  6  panoa  po stavkama  3 i 4 –

Plačanje -  račun za  2 mjeseca unaprijed  -- svakog  prvog račun za tekuči mjesec

n       Ili po gore navedenim  kondicijama.