HAJ  doo                                   www.haj.hr
Heinzelov a 66                          ioglas@ioglas.com
Zagreb                                      tel/faks     01  606 16 70

LETAK        CJENIK  SE   DOSTAVLJA   PO  UPITU   -  PONUDI       .
Na Vaš upit  kao  oglašivača – nosioca  oglasa/reklame   i popune upitnika
1  vozilo   =   1  oglašivač

Prema općim –ugovornim- uvjetima  ugovara  se  postava : nositelj  oglašivač
-  usluga    vozila  u privatnom  vlasništvu   i   vozila  firme

1-   putnička  vozila  -  i  pick ap  sa  staklima            web  adresa            

  • na  -oba boka  -    vozila   cijena je   za  2 naljepnice     
  • ispod laisne vrata  -  naljepnice    2  strane  -bokovi
  • iznad  laisne             naljepnice    2  strane    bokovi
  • na leđima vozila   
  • dimenzije  -  prosjek    8-12  x  28-40 cm –

mali  -  srednji  i  veliki  putnički  automobili -  pick ap sa staklima
Naljepnica    -  jedna   vrata     --na  oba  boka    --  cca     70-90 x 25-35 cm
dupla naljepnica    dvoja vrata --  na oba  boka   --  cca  130-160 x 35-45 cm
drugi načini  - naljepnice  po dogovoru i po obliku

2 -   PICK-UP                      dostavna vozila  -    zatvorena    - veličina   dogovor
cijelo  vozilo        cca  5 – 5,5 m2
prosječno  površine    oba   boka      3,6  m2
leđa       1,6  m2
- ili   naljepnice  veličine   po  cjeniku   ad 1. –
prekrivanje cijelog  vozila  -  poseban  dogovor

3-    OSTALA   DOSTAVNA  VOZILA    -  kombi –frurgoni  i  sl.  veličina dogovor
normalni -   povišeni  -  produljeni   -
-   sa  staklima          za  2  boka         po   1  m2
leđa                                                 po   1  m2
-  furgon – zatvoreni  -  bokovi   
kvadratura   2 boka      7,00  -  14,00   m2
2 boka    14,00  -  22,00   m2
leđa - izmjera                                 po  m2
- ili  naljepnice  veličine  -    po  cjeniku   ad 1.
Prekrivanje  cijelog  vozila  -  poseban  dogovor

4 -     KAMIONI     bez   i  sa   prikolicom   -            prema  m2
-                sa  tvrdim sandukom  - hladnjača   -  prikolica
do  15  m2                      za       2  boka           m2
više  od  15  m2              za       2   boka          m2
leđa  -  izmjera                                                  m2                                   
kamioni u  međunarodnom  prijevozu  na  cijenu  se  dodaje  30%

5-     AUTOBUSI                                                                      .
Prema  dogovoru   i  izmjeri   oglasno/reklamnog  prostora
Cijena   - cijena   po  1 m2                          1 m2
Autobusi u  međunarodnom   promet  cijena se uvečava   30 %

CIJENA  IZRADE  NALJEPNICE
Grafička priprema-tisak-ljepljenje-odljepljivanje      za 1  m2  -  280,00  kn
vrijedi  za  klasične naljepnice – posebni zahtjevi oglašivača- dogovor