O G L A Š I V A Č I  -

    Mobilna    reklamna     promidžba 

   Vozila  putuju  gradom – Hrvatskom  - nose  vašu poruku Za više informacija pogledajte naš:  LETAK


upis-vozila

N O S I O C        

Ponuda HAJ d.o.o
Cjenik najma vozila s vozačem

MOBILNI JUMBO PLAKAT

Ugovaranjem   najma  oglasnog prostora na vozilu 

VAŠE  VOZILO    postaje :
POKRETNI      REKLAMNI      PANO
P R I V A T N O   ili   vozilo     F I R M E  

NOSIOC   JE    -   R E K L A M E 

 VI    IMATE   PRAVO  NA  NAKNADU  --  ZARADITE 

slike

Po  izboru   firme .OGLAŠIVAČA   - 
Postava  naljepnice  -   reklame   na  Vaše vozilo

Naljepnica-
od  najmanje  teksta  www  xxxxxx hr   0,10 m 2  i više 
Putnička  vozila  osobni automobili     -  Pick ap  -    kombi   - 
Ili  za  velika   vozila  reklame  od   4 m2    do  70  m2   -
Kombi -   kamioni – prilkolice -  autobusi  

VAŠA  PRIJAVA   da  ŽELITE  NOSITI  REKLAMU . 
-  Postava na  listu  - detaljnije  na  LISTA  VOZILA
-  dogovor i ponuda cijene,  po  ugovoru s oglašivačem.  

Prijava  ne stvara  obvezu  prema Vama – ili nas prema Vama.        .                        

Vaš       upit
tel / fax: 01 / 606 16 70